Schepenen

Jan Swinnen

2de schepen : Financiën / ICT / Jeugd / Toerisme / Milieu & Duurzaamheid / Intergemeentelijke Samenwerking

Jef Pelgrims

3de schepen : Armoedebestrijding / Huisvesting / Gezondheid / Senioren / Sociale Economie / Mensen met een beperking

Tinne Wouters

4de schepen : Onderwijs / Jonge Gezinnen / Buitenschoolse Kinderopvang / Ontwikkelingssamenwerking / Dierenwelzijn / Feestelijkheden