Woordje van de voorzitter

Op 27 maart 2020

Beste inwoner

De N-VA staat ondertussen een jaar aan het roer van Vosselaar, samen met haar coalitiepartner. In dat jaar legden we een stevige basis voor de komende jaren.

Duidelijkheid over lopende projecten

We maakten werk van een aantal projecten die in de vorige bestuursperiode werden opgestart. Sommige daarvan vallen duurder uit dan oorspronkelijk ingeschat. Denk bijvoorbeeld aan de Sint-Jozefkerk, die een nieuwe dakconstructie nodig heeft om binnenkort te kunnen dienen als vrijetijdscentrum. Bij de renovatiewerken aan ’t Hof werd dan weer asbest ontdekt. Onvoorziene situaties die nu eenmaal om een oplossing vragen.

En daar wil de N-VA constructief aan meewerken. Waar mogelijk doen we uiteraard aanpassingen om die projecten qua invulling en budget te optimaliseren. We zijn alvast trots dat we met onze daadkracht voor duidelijke beslissingen zorgen over die projecten. Zo kunnen we langzamerhand ook plannen maken voor de langere termijn.

Een gedragen beleid

Besturen met twee partijen was de voorbije decennia ongebruikelijk in Vosselaar. Het is zeker niet altijd eenvoudig, maar het zorgt er wel voor dat het gemeentebestuur een pak meer kiezers vertegenwoordigt. Door het debat tussen de twee partijen ontstaat er een betere balans en komen er betere besluiten.

De N-VA is alleszins vastberaden om samen met haar coalitiepartner mooie dingen te verwezenlijken. Het centrumplan is daarvan het beste voorbeeld. We maken een grondige analyse van de huidige situatie en gaan resoluut voor een aantrekkelijk en levendig centrum met veel ondernemers.

De inwoners centraal

N-VA Vosselaar wil ook u als inwoner nog meer betrekken bij het beleid. Een bestuur dat luistert naar de mening van de inwoners, komt tot betere resultaten. Daarom hechten we veel belang aan onder meer de milieuraad, de seniorenraad en de Raad van Economie Vosselaar, die in dit nieuwe jaar alvast een vliegende start hebben gemaakt. En we zetten ook in op activiteiten die de samenhang tussen onze inwoners bevorderen. Zo stelde N-VA Vosselaar opnieuw haar tentje op voor het politiebureau tijdens het traditionele nieuwjaarszingen op 31 december. We deelden drankjes uit aan ouders en kindjes om samen te klinken op het nieuwe jaar. De kinderen kregen ook een mooie puzzel met daarop een leeuw. Meer dan 800 kinderen kwamen samen met hun (groot)ouders langs.

Samen met u blijft N-VA Vosselaar verder werken aan een gemeente om trots op te zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is